Porządek LIX sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego zwołanej na dzień 23 czerwca 2022 r.