Porządek LII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego zwołanej na dzień 16 grudnia 2021 r.