Porządek LI sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na dzień 25 listopada 2021 r.