Porządek L sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na dzień 21 października 2021 r.