Porządek XLV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego zwołanej na dzień 27 maja 2021 r.