Porządek obrad XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej zwołanej na dzień 04 października 2019 r.