Porządek obrad LVI sesji Rady Miejskiej ,zwołanej na dzień 21 grudnia 2017 roku.