Porządek obrad L sesji Rady Miejskiej, zwołanej na dzień 31 sierpnia 2017