Porządek obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej, zwołanej na dzień 29 czerwca 2017 roku