Porządek obrad XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, zwołanej na dzień 7 grudnia 2016 roku