WGN-07 Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego