Uchwały XLIX sesji Rady Miejskiej z dn. 9.11.2009-nadzwyczajna