Uchwały XLIII sesji Rady Miejskiej z dn. 1.07.2009