Wstępne konsultacje rynkowe na podstawie art.84 PZP