WLDG-02 Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu Osobistego