Uchwały XIV sesji Rady Miejskiej z dn. 29 sierpnia