Program ochrony środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego uchwalony w 2004r.