☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Panna na niedĹşwiedziu

Piątek 30.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
NazwaTypDataOperacja
Obwieszczenie - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zawiadamia o wydaniu w dniu 16 lipca 2021r. postanowienia o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie zajęcia stanowiska co do aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia określonego w decyzji Nr 4/S/2015 z dnia 26 maja 2015r. wydanej przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, dla inwestycji pn.: "Budowa hali magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym" zlokalizowanej na działce o nr ewid. 263 w obrębie 2 położonej w Tomaszowie Maz.el. menu2021-07-29MODYFIKACJA
Obwieszczenie - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zawiadamia o wydaniu w dniu 16 lipca 2021r. postanowienia o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie zajęcia stanowiska co do aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia określonego w decyzji Nr 4/S/2015 z dnia 26 maja 2015r. wydanej przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, dla inwestycji pn.: "Budowa hali magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym" zlokalizowanej na działce o nr ewid. 263 w obrębie 2 położonej w Tomaszowie Maz.el. menu2021-07-29MODYFIKACJA
Obwieszczenie - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zawiadamia strony postępowania o ponownym wystąpieniu do właściwych organów z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności, co do zakresu raportu, dla inwestycji pn.: "Budowa stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą?, planowanej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 162/14 w obrębie 4 położonej w Tomaszowie Mazowieckim"el. menu2021-07-29MODYFIKACJA
Obwieszczenie - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zawiadamia o wydaniu w dniu 16 lipca 2021r. postanowienia o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie zajęcia stanowiska co do aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia określonego w decyzji Nr 4/S/2015 z dnia 26 maja 2015r. wydanej przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, dla inwestycji pn.: "Budowa hali magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym" zlokalizowanej na działce o nr ewid. 263 w obrębie 2 położonej w Tomaszowie Maz.el. menu2021-07-29MODYFIKACJA
Obwieszczenie - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 26 lipca 2021r. Postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego, na wniosek Inwestorów, w związku z otrzymanym wezwaniem do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia. dla inwestycji pn.: "Budowa hali produkcyjnej z częścią biurową, a także instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz pozostałą infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 163/129 obr. 4 Miasto Tomaszów Mazowiecki"el. menu2021-07-29MODYFIKACJA
Obwieszczenie - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zawiadamia o wydaniu w dniu 16 lipca 2021r. postanowienia o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie zajęcia stanowiska co do aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia określonego w decyzji Nr 4/S/2015 z dnia 26 maja 2015r. wydanej przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, dla inwestycji pn.: "Budowa hali magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym" zlokalizowanej na działce o nr ewid. 263 w obrębie 2 położonej w Tomaszowie Maz.el. menu2021-07-29MODYFIKACJA
Przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. dokumentu.el. menu2021-07-29MODYFIKACJA
Obwieszczenie - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zawiadamia o wydaniu w dniu 16 lipca 2021r. postanowienia o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie zajęcia stanowiska co do aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia określonego w decyzji Nr 4/S/2015 z dnia 26 maja 2015r. wydanej przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, dla inwestycji pn.: "Budowa hali magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym" zlokalizowanej na działce o nr ewid. 263 w obrębie 2 położonej w Tomaszowie Maz.el. menu2021-07-29MODYFIKACJA
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego decyzja WAN-A.6733.37.2021.WSel. menu2021-07-29MODYFIKACJA
Obwieszczenie - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zawiadamia o wydaniu w dniu 16 lipca 2021r. postanowienia o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie zajęcia stanowiska co do aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia określonego w decyzji Nr 4/S/2015 z dnia 26 maja 2015r. wydanej przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, dla inwestycji pn.: "Budowa hali magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym" zlokalizowanej na działce o nr ewid. 263 w obrębie 2 położonej w Tomaszowie Maz.el. menu2021-07-29MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego GPB-III.7821.4.2021.ES w sprawie utrzymania w mocy decyzji Starosty Tomaszowskiego dot. realizacji inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4338Eel. menu2021-07-29MODYFIKACJA
Obwieszczenie - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zawiadamia o wydaniu w dniu 16 lipca 2021r. postanowienia o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie zajęcia stanowiska co do aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia określonego w decyzji Nr 4/S/2015 z dnia 26 maja 2015r. wydanej przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, dla inwestycji pn.: "Budowa hali magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym" zlokalizowanej na działce o nr ewid. 263 w obrębie 2 położonej w Tomaszowie Maz.el. menu2021-07-29MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego znak GN-I.7570.186.2020.KG informującego o zgromadzeniu materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z nimel. menu2021-07-29MODYFIKACJA
Obwieszczenie - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zawiadamia o wydaniu w dniu 16 lipca 2021r. postanowienia o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie zajęcia stanowiska co do aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia określonego w decyzji Nr 4/S/2015 z dnia 26 maja 2015r. wydanej przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, dla inwestycji pn.: "Budowa hali magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym" zlokalizowanej na działce o nr ewid. 263 w obrębie 2 położonej w Tomaszowie Maz.el. menu2021-07-29MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego znak GN-I.7570.155.2020.KG informującego o zgromadzeniu materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z nimel. menu2021-07-29MODYFIKACJA
Obwieszczenie - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zawiadamia o wydaniu w dniu 16 lipca 2021r. postanowienia o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie zajęcia stanowiska co do aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia określonego w decyzji Nr 4/S/2015 z dnia 26 maja 2015r. wydanej przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, dla inwestycji pn.: "Budowa hali magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym" zlokalizowanej na działce o nr ewid. 263 w obrębie 2 położonej w Tomaszowie Maz.el. menu2021-07-29MODYFIKACJA
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi nr WOOŚ.420.11.2021.ZŻł.4 dotyczące wniosku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.el. menu2021-07-29MODYFIKACJA
Obwieszczenie - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zawiadamia o wydaniu w dniu 16 lipca 2021r. postanowienia o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie zajęcia stanowiska co do aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia określonego w decyzji Nr 4/S/2015 z dnia 26 maja 2015r. wydanej przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, dla inwestycji pn.: "Budowa hali magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym" zlokalizowanej na działce o nr ewid. 263 w obrębie 2 położonej w Tomaszowie Maz.el. menu2021-07-29MODYFIKACJA
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego o wydaniu Decyzji nr 29/P/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa hali sportowej przy II L.O. w Tomaszowie Mazowieckim", zlokalizowanej na działce o numerze ewid. 290/2 w obrębie 13, położonej w Tomaszowie Mazowieckimel. menu2021-07-29MODYFIKACJA
Obwieszczenie - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zawiadamia o wydaniu w dniu 16 lipca 2021r. postanowienia o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie zajęcia stanowiska co do aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia określonego w decyzji Nr 4/S/2015 z dnia 26 maja 2015r. wydanej przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, dla inwestycji pn.: "Budowa hali magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym" zlokalizowanej na działce o nr ewid. 263 w obrębie 2 położonej w Tomaszowie Maz.el. menu2021-07-29MODYFIKACJA

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>
 
 
liczba odwiedzin: 8430490

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X