MZK w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: dostawę jednego autobusu używanego sprawnego technicznie przeznaczonego do eksploatacji w regularnej komunikacji miejskiej dla potrzeb Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim.

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki