Informacje o środowisku i jego ochronie

Publicznie dostępny wykaz

danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 

Karta typu A
Wnioski o wydanie decyzji
Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji

1

Numer wpisu

1A/2010

2

Zakres przedmiotowy wniosku

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie stacji elektroenergetycznej 110/13 kV – Tomaszów 3 zlokalizowanej na działce nr ewid. 162/54 obręb 4 w Tomaszowie Maz.

3

Znak sprawy

BAM.7331-1/OS/2010

4

Data złożenia

07 stycznia 2010 r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Alicja Solarz, ABB Sp. z o.o., oddział w Krakowie ul. Wadowicka 12. 30-415 Kraków
działająca w imieniu:

 PGE Dystrybucja Łódź-Teren SA, ul. Piotrkowska 58, ul. Kalinowa 35, 97-400 Bełchatów

 

 

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

1.        Karta informacyjna

2.        Kopia mapy ewidencyjnej

3.        Wypis z ewidencji gruntów

4.        Pełnomocnictwo

7

Nazwa organu - adresata wniosku

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowiecki, Biuro Architekta Miasta, ul. P.O.W. 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

1B/2009, 2B/2009

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

  brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

12

Uwagi

 

 

 

 

 

Publicznie dostępny wykaz

danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 

Karta typu A
Wnioski o wydanie decyzji
Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji

1

Numer wpisu

2A/2010

2

Zakres przedmiotowy wniosku

o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicach :Kwiatowej ( od ul. Szerokiej), Wysokiej, Elżbiety, Magdaleny i Brukowej na działkach o nr. ewid. 375, 149, obręb 9, 225 obręb 1, 525, 760, 231, 616 obręb 21, 2/13 obręb 8, 55 obręb 3
w Tomaszowie Mazowieckim

3

Znak sprawy

BAM.7624-2/OS/2010

4

Data złożenia

22 stycznia 2010 r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

EKO-KOMPLEKS”, J. Fidrysiak, J.Budzinska Sp. J. ul. Guzowska 14, 95-030 Rzgów

reprezentowana przez Pana Jerzego Fidrysiaka

 

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

1.        Karta informacyjna

2.        Kopia mapy ewidencyjnej

3.        Wypis z ewidencji gruntów

4.        Pełnomocnictwo

7

Nazwa organu - adresata wniosku

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowiecki, Biuro Architekta Miasta, ul. P.O.W. 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

  brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

12

Uwagi

 

 


Publicznie dostępny wykaz

danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 

Karta typu A
Wnioski o wydanie decyzji
Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji

1

Numer wpisu

3A/2010

2

Zakres przedmiotowy wniosku

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „ Podniesieniu konkurencyjności Firmy Hexagon …” na działce o nr. ewid. 163/30 obręb 4 przy ul. Piaskowej 126  w Tomaszowie Mazowieckim  

3

Znak sprawy

BAM.7624-3/OS/2010

4

Data złożenia

17 luty 2010 r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

HEXAGON Sp. z o.o

z/s ul. Piaskowa 122, 97-200 Tomaszów Maz.

 

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

1.        Karta informacyjna

2.        Kopia mapy ewidencyjnej

3.        Wypis z ewidencji gruntów

4.        Pełnomocnictwo

7

Nazwa organu - adresata wniosku

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowiecki, Biuro Architekta Miasta, ul. P.O.W. 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

  brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

12

Uwagi

 

 

 

 


Publicznie dostępny wykaz

danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Karta typu A
Wnioski o wydanie decyzji
Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji

1

Numer wpisu

4A/2010

2

Zakres przedmiotowy wniosku

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo-garażowego – warsztat samochodowy na działce o nr ewid. 24/1 obręb 25 przy ul. Wola Wiaderka 26B w Tomaszowie Mazowieckim..

3

Znak sprawy

BAM.7624-4/OS/2010

4

Data złożenia

02 marca 2010

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Maria Mąkoszewska

ul. Szarych Szeregów 9 m 29, 97-200 Tomaszów Maz.  

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

1.        Karta informacyjna

2.        Kopia mapy ewidencyjnej

3.        Wypis z ewidencji gruntów

7

Nazwa organu - adresata wniosku

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowiecki, Biuro Architekta Miasta, ul. P.O.W. 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Pok. 43

Tel. 044 724 23 11 wew. 260

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

  brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

12

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

Publicznie dostępny wykaz

danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Karta typu A
Wnioski o wydanie decyzji
Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji

1

Numer wpisu

5A/2010

2

Zakres przedmiotowy wniosku

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie dwóch kładek pieszo - rowerowych o konstrukcji stalowo-betonowej przez rzekę Wolbórkę w Tomaszowie Mazowieckim w rama projektu pn. „ Rewitalizacja Centrum Miasta” planowanego do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego- działanie VI.1. Rewitalizacja obszarów Problemowych.

3

Znak sprawy

BAM.7624-5/OS/2010

4

Data złożenia

01 kwietnia 2010 r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Mariusz Chachoń

działający z upoważnienia:

Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

1.        Karta informacyjna

2.        Kopia mapy ewidencyjnej

3.        Wypis z ewidencji gruntów

7

Nazwa organu - adresata wniosku

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowiecki, Biuro Architekta Miasta, ul. P.O.W. 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Pok. 43

Tel. 044 724 23 11 wew. 260

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

  brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

12

Uwagi

 

 


Publicznie dostępny wykaz

danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 

Karta typu A
Wnioski o wydanie decyzji
Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji

1

Numer wpisu

6A/2010

2

Zakres przedmiotowy wniosku

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej nawykonaniu robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem i przebudową Parku „BULWARY” w ramach projektu pn. „Rewitalizacja centrum Miasta „ planowanego do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego –Działanie Vi.1. Rewitalizacja obszarów problemowych .

3

Znak sprawy

BAM.7624-6/OS/2010

4

Data złożenia

01 kwietnia 2010 r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Mariusz Chachoń

działający z upoważnienia:

Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

 

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

1.        Karta informacyjna

2.        Kopia mapy ewidencyjnej

3.        Wypis z ewidencji gruntów

7

Nazwa organu - adresata wniosku

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowiecki, Biuro Architekta Miasta, ul. P.O.W. 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Pok. 43

Tel. 044 724 23 11 wew. 260

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

  brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

12

Uwagi

 

 

 


 

Publicznie dostępny wykaz

danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 

Karta typu A
Wnioski o wydanie decyzji
Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji

1

Numer wpisu

7A/2010

2

Zakres przedmiotowy wniosku

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej nr G100026-ulicy Chopina łączącej drogę wojewódzką nr 713 – ulicę Warszawską z drogą powiatową nr 4338E – ulicą Dworcową w Tomaszowie Mazowieckim wraz z odwodnieniem, kanalizacją deszczową, sanitarną, wodociągiem i oświetleniem ulicznym na działkach: 271/10, 31/1,  obręb 9, 225/7, 226/8, 229, 234/7, 238/8, 239, 244/2, 245, 247, 329, 512, 513/4, 1/6, obręb 3 .

3

Znak sprawy

BAM.7624-7/OS/2010

4

Data złożenia

12. marca 2010 r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Pan Roman Kalita – Wydział Inwestycji

działający w imieniu:

Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki
ul. P.O.W. 10/16
97-200 Tomaszów Mazowiecki

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

1.        Karta informacyjna

2.        Kopia mapy ewidencyjnej

3.        Wypis z ewidencji gruntów

7

Nazwa organu - adresata wniosku

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowiecki, Biuro Architekta Miasta, ul. P.O.W. 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Pok. 43

Tel. 044 724 23 11 wew. 260

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

  brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

12

Uwagi

 

 

 

Publicznie dostępny wykaz

danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 

Karta typu A
Wnioski o wydanie decyzji
Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji

1

Numer wpisu

8A/2010

2

Zakres przedmiotowy wniosku

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „ Lądowisko Śmigłowców Dla Potrzeb Ratownictwa Medycznego „ zlokalizowanej na działce o nr ewid. 785/13 obręb 23 przy ul. Jana Pawła II 35 w Tomaszowie Mazowieckim..

3

Znak sprawy

BAM.7624-8/OS/2010

4

Data złożenia

23 marca 2010 r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Pan Jan Krakowiak – Prezes Zarządu

działający w imieniu:

Tomaszowskiego Centrum Zdrowia
ul. Jana Pawła II 35
97-200 Tomaszów Mazowiecki

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

4.        Karta informacyjna

5.        Kopia mapy ewidencyjnej

6.        Wypis z ewidencji gruntów

7

Nazwa organu - adresata wniosku

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowiecki, Biuro Architekta Miasta, ul. P.O.W. 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Pok. 43

Tel. 044 724 23 11 wew. 260

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

  brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

12

Uwagi

 

 

 

 

Publicznie dostępny wykaz

danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 

Karta typu A
Wnioski o wydanie decyzji
Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji

1

Numer wpisu

9A/2010

2

Zakres przedmiotowy wniosku

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Św. Antoniego ( droga powiatowa nr 4328E0 na odcinku od ul. Mościckiego do ul. Granicznej na działkach o nr ewid. 238, 237 obręb 12, 1, 30, 26 obręb 13 oraz 131 obręb 23.

3

Znak sprawy

BAM.7624-9/OS/2010

4

Data złożenia

15 marca  2010 r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

w

Pan Jacek Kilman Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

działający w imieniu

Zarządu Dróg Powiatowych
z/s w Jakubowie
97-217 Lubochnia

 

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

1.        Karta informacyjna

2.        Kopia mapy ewidencyjnej

3.        Wypis z ewidencji gruntów

7

Nazwa organu - adresata wniosku

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowiecki, Biuro Architekta Miasta, ul. P.O.W. 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Pok. 43

Tel. 044 724 23 11 wew. 260

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

  brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

12

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

Publicznie dostępny wykaz

danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 

Karta typu A
Wnioski o wydanie decyzji
Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji

1

Numer wpisu

10A/2009

2

Zakres przedmiotowy wniosku

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w dzielnicy „Rolandówka” oraz w ulicach :M. C. Skłodowskiej, Ks. J. Popiełuszki, Grota Roweckiego, Nowowiejskiej i Chrobrego na działkach o nr ewid. 646, 610, 657, 619, 676, 625, 618, 693 obręb 10 oraz 6/1, 157, 305, 306, 53 w obrębie 7.

3

Znak sprawy

BAM.7624-10/OS/2010

4

Data złożenia

16 kwietnia 2010 r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

EKO-KOMPLEKS” J. Fidrysiak, J. Budzińska Sp. J.

z/s ul. Guzowska 14, 95-030 Rzgów

reprezentowanej przez Pana Jerzego Fidrysiaka

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

4.        Karta informacyjna

5.        Kopia mapy ewidencyjnej

6.        Wypis z ewidencji gruntów

7

Nazwa organu - adresata wniosku

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowiecki, Biuro Architekta Miasta, ul. P.O.W. 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Pok. 43

Tel. 044 724 23 11 wew. 260

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

  brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

 

 

 

Publicznie dostępny wykaz

danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 

Karta typu A
Wnioski o wydanie decyzji
Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji

1

Numer wpisu

11A/2010

2

Zakres przedmiotowy wniosku

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie węzła betoniarskiego na działce o nr ewid. 163/72 obręb 4 przy ul. Piaskowej w Tomaszowie Maz.

3

Znak sprawy

BAM.7624-11/OS/2010

4

Data złożenia

16 kwietnia 2010 r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

ZPH POLKOST s.c.

ul. Spalska 112, 97-200 Tomaszów Maz.

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

7.        Karta informacyjna

8.        Kopia mapy ewidencyjnej

9.        Wypis z ewidencji gruntów

10.     pełnomocnictwo

7

Nazwa organu - adresata wniosku

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowiecki, Biuro Architekta Miasta, ul. P.O.W. 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Pok. 43

Tel. 044 724 23 11 wew. 260

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

  brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Pacek Marek
(2010-04-26 15:12:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pacek Marek
(2010-04-26 15:13:23)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki