Podatki i opłaty - informacje ogólne

 Podatki od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych oraz podatek od środków transportowych osób fizycznych powinny być wpłacane na indywidualny rachunek bankowy.

Informację o rachunku można uzyskać w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miasta (Budynek A, parter, pokój nr 8 i 9).

Dane potrzebne do opłacenia należności za podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych znajdują się na decyzji wymiarowej na dany rok podatkowy. Każda decyzja zawiera indywidualny numer rachunku bankowego na który należy wpłacać przelewem podatek.
 

Opłatę skarbową należy wpłacać na konto:
ING Bank Śląski Nr  90 1050 1461 1000 0023 6464 4324.

Na pokwitowaniu wpłaty podaje się: nazwisko i imię wpłacającego oraz rodzaj zobowiązania i okres za jaki wpłacane jest zobowiązanie.


Podatki  i  opłaty lokalne:

Aktualne druki deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości oraz deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1) można otrzymać w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miasta - Budynek A, parter, pokój nr 8, nr 9 lub pobrać ze strony: wejdź =>

W przypadku wystąpienia nadpłaty w podatkach, należy niezwłocznie złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty, podając numer rachunku bankowego, na który organ podatkowy dokona zwrotu podatku.

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty

 Z A Ś W I A D C Z E N I A

Organ podatkowy może wydać zaświadczenie wyłącznie na wniosek / żądanie podatnika ubiegającego się o nie. Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania, czyli na przykład brak zaległości podatnika na konkretny dzień.

W Wydziale Podatków i Opłat (Budynek A, pokój nr 8) wydawane są następujące zaświadczenia:

Zaświadczenie, iż posiada gospodarstwo rolne położone na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Zaświadczenie, iż nie posiada gospodarstwa rolnego położonego na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Zaświadczenia, iż na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego nie posiada żadnych nieruchomości.

W okienkach (Budynek A, pok. 1) wydawane są zaświadczenia:

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.

 

WAGA!

Co zrobić w przypadku otrzymania wezwania do zapłaty mandatu dot. parkowania w Strefie Płatnego Parkowania, gdy nie jesteście Państwo właścicielami pojazdu?

W celu anulowania mandatu należy dostarczyć potwierdzoną w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego umowę kupna-sprzedaży pojazdu.

 

 ePuap

 

Informacja na temat profilu na stronie www.epuap.gov.pl 

 

krok 1: Założenie konta

Wypełnij krótki formularz rejestracyjny i załóż konto na ePUAP. Potrzebne będą do tego dane kontaktowe oraz identyfikacyjne. Używaj konta ePUAP jako skrytki elektronicznej do odbierania korespondencji urzędowej. Wnosząc podanie lub wniosek do urzędu wskaż adres skrytki ePUAP jako elektroniczny adres zwrotny. Powiadomienia otrzymasz również na wskazany adres email.

Krok 2: Potwierdzenie profilu zaufanego

Profil Zaufany to darmowy, mobilny podpis elektroniczny do kontaktu z administracją. Zaloguj się na konto ePUAP i złóż wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego. Udaj się do najbliższego urzędu z dowodem osobistym lub paszportem. Profil Zaufany trzeba przedłużyć raz na 3 lata. Jeśli posiadasz podpis elektroniczny (certyfikat kwalifikowany) możesz potwierdzić Swój Profil Zaufany samodzielnie bez wychodzenia z domu. Używaj Profilu Zaufanego do elektronicznego wnoszenia podań i wniosków do urzędów. Autoryzacja czynności odbywa się przy użyciu kodów SMS.

Krok 3: Załatwianie spraw przez internet

Już ponad 1 mln osób korzysta z usług ePUAP. Możesz odbierać i wysyłać urzędową korespondencję elektronicznie. Każda wysyłka i odbiór są potwierdzane Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO), które jest równoważne z elektronicznym „awizo”. Jeżeli dany urząd nie ma konkretnej usługi to zawsze możesz wysłać tzw. pismo ogólne z załącznikiem (np. skan opłaty). Każdy urząd jest zobowiązany do posiadania Elektronicznej Skrzynki PodawczejProfil Zaufany służy również do logowania do innych systemów elektronicznej administracji.

Najbliższe punkty potwierdzenia profilu: 

1.      ZUS Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, Tomaszów Mazowiecki , ul. Mościckiego 40/42,

2.      Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim, Tomaszów Mazowiecki , ul. Mireckiego 37

3.      Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, Tomaszów Mazowiecki, ul. POW 10/16.

 e-podatki

 Usługa e-Podatki to całodobowy, bezpłatny dostęp do aktualnych informacji o wszystkich posiadanych zobowiązaniach finansowych wobec Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Usługa e-Podatki umożliwia ciągły, bezpłatny dostęp do aktualnych informacji o wszystkich posiadanych wobec Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki zobowiązaniach finansowych. Użytkownik posiadający zobowiązania podatkowe w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki, może przeglądać i weryfikować na swoim indywidualnym koncie wymiar podatków i opłat za pośrednictwem Internetu. Informacje są tożsame  z danymi w systemie informatycznym Urzędu Miasta a przeglądanie konta jest możliwe 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

Użytkownikiem systemu e-Podatki może być zarówno osoba prawna  jak i fizyczna.

 

Aby skorzystać z usługi trzeba wypełnić elektroniczny formularz, a po otrzymaniu zaproszenia na podany adres mailowy udać się do Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim celem zweryfikowania tożsamości.

 

W systemie można sprawdzić należności pozostałe do opłacenia i terminy płatności. Dzięki systemowi można przejrzeć i  zweryfikować informacje, na podstawie których naliczane są podatki i opłaty. 

 

Korzyści z użytkowania systemu ePodatki:

  • łatwy, bezpośredni, nieograniczony czasem i miejscem dostęp do bieżącej, indywidualnej informacji o wszystkich należnościach i terminach płatności.
  • oszczędność czasu, papieru, mniejsze koszty itd
  • czytelny i przejrzysty i prosty sposób prezentacji danych, logiczna struktura
  • łatwy dostęp do informacji o sposobie naliczenia podatków i opłat - możliwość szybkiej weryfikacji  wszelkich wątpliwości
  •  prosty i tani sposób aktywacji konta - formularz elektroniczny i tylko jedna wizyta w urzędzie (weryfikacja zgłoszonych danych)
  • wszystkie informacje na jednym koncie

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ KONTROLI I WINDYKACJI.

 

 
ZAPRASZAMY

Wytworzył:
Alicja Wojewódzka
Udostępnił:
Pawlak Leszek
(2010-01-04 13:27:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojewódzka Alicja
(2021-03-10 14:19:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki