☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 20.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kancelaria Prezydenta Miasta (KPM)

Kancelaria Prezydenta Miasta

44 724 23 11 wew.  529

44 726 25 29


kierownik Sylwia Glimasińska


Do zadań Kancelarii Prezydenta Miasta należy w szczególności:

 1. prowadzenie sekretariatu i spraw związanych z obsługą Prezydenta, Zastępców Prezydenta
  i Sekretarza Miasta oraz wykonywanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi;
 2. bieżąca obsługa i koordynowanie działań w zakresie załatwiania indywidualnych spraw mieszkańców, w tym skarg, wniosków i interwencji składanych przez mieszkańców w dni przyjęć przez Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta oraz Sekretarza Miasta;
 3. prowadzenie rejestru korespondencji wpływającej do kierownictwa Urzędu oraz przekazywanie jej właściwym komórkom organizacyjnym Urzędu i gminnym jednostkom organizacyjnym;
 4. sporządzanie sprawozdań z prac Prezydenta Miasta między sesjami i przekazywanie ich do Biura Rady Miejskiej;
 5. uczestniczenie w pracach dotyczących przeprowadzania wyborów i referendów;
 6. prowadzenie centralnego rejestru zarządzeń Prezydenta Miasta i rozdysponowywanie ich odpowiednim komórkom organizacyjnym;
 7. nadzorowanie niezwłocznego przekazywania Zarządzeń Prezydenta Miasta do publikacji
  w Biuletynie Informacji Publicznej;
 8. przesyłanie aktów normatywnych Prezydenta Miasta do odpowiednich organów nadzoru: Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi;
 9. uczestniczenie w procesie składania oświadczeń majątkowych Prezydentowi Miasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Pawlak Leszek
(2009-12-01 14:41:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Węgrzynowski Krzysztof
(2019-03-06 08:22:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8170981