Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP)

Urząd Miasta bud. A pierwsze piętro tel. 447242311

Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy podlega Sekretarzowi Miasta


Do zadań Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy w szczególności:

  1. przeprowadzanie kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad w tym zakresie w Urzędzie;
  2. sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycję przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych w celu eliminacji zagrożeń życia oraz zdrowia pracowników, a także mających na celu poprawę warunków pracy;
  3. współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami w zakresie przeprowadzania badań i pomiarów czynników szkodliwych lub warunków uciążliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy;
  4. prowadzenie dokumentacji dotyczących wypadków przy pracy, a także wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
  5. współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie podejmowanych przez pracodawcę działań mających na celu przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz poprawę warunków pracy pracowników.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Pacek Marek
(2009-12-03 12:44:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Węgrzynowski Krzysztof
(2020-06-05 08:00:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki