Wydział Architektury

Wydział Architektury

Tel. 44-72-62 -547, 560, 562.

tel.: 44 724 23 11 wew. 550
dyrektor Dariusz Żeleźny
 


 

Do zadań Wydziału Architektury należy w szczególności:
1) programowanie prac w zakresie miejscowego planowania i zagospodarowania przestrzennego;
2) prowadzenie spraw dotyczących analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta;
3) prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w sprawach dotyczących uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
4) prowadzenie spraw dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta, w tym wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
5) współpraca z Miejską Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną oraz prowadzenie dokumentacji związanej z jej pracami;
6) prowadzenie spraw z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami;
7) współpraca z jednostkami administracji samorządowej w zakresie planowania przestrzennego;
8) wydawanie opinii w zakresie prowadzenia prac geologicznych;
9) prowadzenie spraw dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Wytworzył:
Jan Siedlarski
Udostępnił:
Pacek Marek
(2009-12-03 11:00:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Węgrzynowski Krzysztof
(2023-04-26 13:50:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki