☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 20.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Referat Budżetu i Analiz Finansowych (RBA)

Referat Budżetu  i Analiz Finansowych
 44 726 25 18

kierownik Małgorzata Kępa

Do zadań Referatu Budżetu i Analiz Finansowych należy w szczególności:

 1. przygotowanie procedury uchwalania budżetu oraz projektu uchwały budżetowej w ścisłej współpracy z komórkami organizacyjnymi i gminnymi jednostkami organizacyjnymi;
 2. przygotowywanie materiałów oraz opracowywanie wieloletniej prognozy finansowej;
 3. sporządzanie oraz nadzór nad planami finansowymi komórek organizacyjnych Urzędu
  i podległych jednostek;
 4. nadzorowanie planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych;
 5. prowadzenie ewidencji księgowej budżetu miasta jako organu finansowego oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie;
 6. sporządzanie dyspozycji w zakresie odprowadzania na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego zrealizowanych dochodów budżetu państwa;
 7. całokształt czynności wynikających z realizacji budżetu, w szczególności sporządzanie dyspozycji finansowych;
 8. sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu miasta, z realizacji planu dochodów i wydatków zadań zleconych, własnych i porozumień, bilansu z wykonania budżetu, łącznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego, bilansu skonsolidowanego oraz innych wymaganych prawem;
 9. rozliczanie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych, zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
 10. sporządzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji zawartych w niej przedsięwzięć oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu;
 11. prowadzenie spraw w zakresie zaciągania i obsługi kredytów i pożyczek oraz  regulowanie zobowiązań z tego tytułu;
 12. prowadzenie spraw w zakresie udzielania gwarancji i poręczeń przez gminę.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Pawlak Leszek
(2009-12-01 14:24:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Węgrzynowski Krzysztof
(2019-03-06 08:22:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8170981