Wydział Edukacji (WE)

Wydział Edukacji

Tel. 44-72-62 -573, 579, 540

dyrektor Iwona Sudak

tel.: 44 724 23 11 wew. 572

 


Do zadań Wydziału Edukacji należy w szczególności:
1) zakładanie, prowadzenie, przekształcanie i likwidacja szkół oraz przedszkoli;
2) opracowywanie i uaktualnianie projektów sieci publicznych szkół i przedszkoli;
3) opracowywanie i uaktualnianie projektów granic obwodów publicznych szkół podstawowych;
4) sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i przedszkoli w zakresie spraw finansowych, administracyjnych i kadrowych;
5) kontrola spełniania obowiązku nauki;
6) opiniowanie arkuszy organizacji szkół i przedszkoli oraz nadzór nad ich realizacją;
7) realizacja zadań w zakresie awansu zawodowego nauczycieli;
8) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół i przedszkoli oraz przygotowywanie oceny ich pracy;
9) realizowanie zadań w zakresie udzielania pomocy zdrowotnej nauczycielom;
10) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem szkół niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny, przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych placówek oświatowych;
11) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
12) współpraca z Wydziałem Kultury i Sportu w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych;
13) realizacja zadań związanych z udzielaniem i wykorzystaniem dotacji przyznawanych na realizację zadań publicznych dla niepublicznych placówek oświatowych.”;

Wytworzył:
Udostępnił:
Pacek Marek
(2009-12-03 11:05:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Węgrzynowski Krzysztof
(2023-04-26 14:14:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki