Rada Miejska

Skład Rady Miejskiej VI Kadencji 

Stańdo Stanisław - Przewodniczący Rady Miejskiej
Kowalczyk Jerzy - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Kumek Tomasz - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Wilk Krystyna - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Barański Krzysztof
Batorska Izabela
Batorski Krzysztof
Dworczak Henryk
Gajewski Arkadiusz
Goździk Ryszard
Kowalewski Jacek
Kubiak Marek
Kuchta Krzyszfof
Lis Stanisława
Pawłowski Wiesław
Pierściński Krzysztof
Pietrzyk Kazimierz
Rzęczykowski Łukasz
Trzonek Tomasz
Wawro Tomasz
Zdonek Tomasz
Żegota Cezary

 

 

Jawność działania  Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  

 

            Dostęp do informacji publicznej jest uprawnieniem przewidzianym w najwyższym akcie systemu prawa w Polsce – Konstytucji RP. Zgodnie z regułą art. 61 Ustawy Zasadniczej. Uprawnienie to zapisane zostało również w ustawie o samorządzie gminnym, a następnie skonkretyzowane zostało w kluczowej dla tej materii ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

 
  1. Działalność Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
  2. Jawność działania Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskania informacji, wstępu na sesje i posiedzenia komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń sesji oraz komisji Rady Miejskiej.
  3. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut Miasta Tomaszowa Mazowieckiego przyjęty uchwałą nr XXIV/185/2008 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2008r.
Wytworzył:
Leszek Pawlak
Udostępnił:
Pawlak Leszek
(2009-11-24 12:49:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Siedlarski Jan
(2014-09-02 14:35:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki