Postępowania prowadzone w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na Platformie e-Zamówienia

 

e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne – projekt zakończony -  Cyfryzacja KPRM - Portal Gov.pl

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00424612/01 z dnia 2022-11-04

Nazwa:

Zagospodarowanie terenu przy ulicy Niskiej 33a i 43 w Tomaszowie Mazowieckim - ETap II w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumnetacji projektowej dla zadania: Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43 w Tomaszowie Mazowieckim - II postępowanie.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-94bd885a-5b6f-11ed-9171-f6b7c7d59353

 

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00419162/01 z dnia 2022-11-02

Nazwa:

Opracowanie analiz i badania rynku w zakresie wykonania zadań publicznych w partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie rozwoju biznesu sportowego w ramach projektu POPT pn. Tomaszów Mazowiecki - opracowanie dokumnetacji w ramach wspracia rozwoju miasta POPT 2014-2020.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fdf76bac-505b-11ed-8832-4e4740e186ac

 

 

 

Ogłoszenie nr 2022/S 204-580314 Dz.Urz. UE z dnia 21.10.2022 r.

Nazwa:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w 2023 roku.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e65ffb36-4491-11ed-8832-4e4740e186ac

 

 

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00397258/01 z dnia 2022-10-18

Nazwa:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów
Włókien Chemicznych WISTOM w Tomaszowie Mazowieckim – Etap II.


Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-07b22bc1-4313-11ed-9171-f6b7c7d59353

 

 

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00395885/01 z dnia 2022-10-17

Nazwa:
Wdrożenie oprogramowania do transkrypcji oraz sprawdzania tekstu


Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-a54cf94f-3977-11ed-9171-f6b7c7d59353

 

 
 
 
Opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą.
 
 
 
 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 pzp:  Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby realizacji projektu przenoski na rzece Pilicy w ramach projektu pn.
„TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII".
 
Identyfikator postępowania: ocds-148610-7d30c273-18b8-11ed-acbd-46d0480cd9c4

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7d30c273-18b8-11ed-acbd-46d0480cd9c4

 

Ogłoszenie 2022/BZP 00309333/01 z dnia 18 sierpnia 2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 pzp: Przebudowa ulicy Starowiejskiej i ulicy Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-e9f3baec-1ebd-11ed-b950-8227d40187e8

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e9f3baec-1ebd-11ed-b950-8227d40187e8

 

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00331632/01 z dnia 2022-09-02

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 pzp: Kompleksowa „Organizacja Dnia Seniora” w ramach projektu pn. TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ
ENERGII - II.

Identyfikator postępowania: (e-Zamówienia): ocds-148610-066a11f2-24f7-11ed-b8b2-9a321cc30829

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-066a11f2-24f7-11ed-b8b2-9a321cc30829

 

Ogłoszenie nr: 2022/BZP 00350736/01 z dnia 2022-09-16

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 pzp:  „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Niskiej 33a i 43 w Tomaszowie Mazowieckim – Etap II” w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Niskiej 33a i 43 w Tomaszowie Mazowieckim”.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-985e1546-3292-11ed-8832-4e4740e186ac

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-985e1546-3292-11ed-8832-4e4740e186ac

 

Ogłoszenie nr 2022/S 181-511544 z dnia 20-09-2022

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania w ramach „Programu operacyjnego Cyfrowa Gmina w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Identyfikator postępowania: (e-Zamówienia): ocds-148610-4c32dcf1-1f80-11ed-acbd-46d0480cd9c4


https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4c32dcf1-1f80-11ed-acbd-46d0480cd9c4

 

 

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00355586/01 z dnia 2022-09-20

Opracowanie i pilotażowe wdrożenie platformy partycypacji społecznej (z narzędziami crowdsourcing’owymi) oraz modułem na urządzenia mobilne dla mieszkańców.  Opracowanie platformy i jej uruchomienie; opracowanie narzędzi crowdsoucingowych; utrzymanie (administrowanie) i aktualizacja platformy” oraz „Pilotażowe uruchomienie aplikacji udostępniającej Straży Miejskiej (SM) i mieszkańcom dane z zainstalowanych przez Miasto sieci czujników pomiaru zanieczyszczenia powietrza” w oparciu  o przygotowane przez Zamawiającego koncepcję oraz tzw. makiety klikalne zawierające funkcjonalność platformy oraz progresywnej aplikacji internetowej (PWA) pn. Platforma partycypacji społecznej (z narzędziami crowdsourcing’owymi).

Identyfikator postępowania: (e-Zamówienia): ocds-148610-28d89f3b-2aac-11ed-9171-f6b7c7d59353

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-28d89f3b-2aac-11ed-9171-f6b7c7d59353

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wytworzył:
(2022-09-20)
Udostępnił:
Węgrzynowski Krzysztof
(2022-08-12 13:08:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Czok Karolina
(2022-11-14 12:02:09)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki