☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Panna na niedĹşwiedziu

Poniedziałek 04.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego o wydaniu w dniu 13 maja 2022r. Decyzji Nr 6/S/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa hali magazynowej (pow. użytkowa ok. 5000m2) z częścią socjalno – biurową o powierzchni ok. 600m2 wraz z niezbędną infrastrukturą", planowanej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 165 w obrębie 4 położonej przy ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim. INTER-VION Spółka Akcyjna, ul. Ostrobramska 91, 04 – 118 Warszawa. Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, podaje treść decyzji Nr 6/S/2022 do publicznej wiadomości.

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2408716