Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji (BKS)

Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji
Budynek A, I piętro, p. 18
e-mail: rzecznik@tomaszow-maz.pl

Rzecznik Prasowy
Joanna Budny
Budynek A, I piętro, p. 18
e-mail: rzecznik@tomaszow-maz.pl
tel. 44 726 25 19

1. Do zadań Biura Komunikacji Społecznej i Promocji należy w szczególności:

 1. opracowywanie i prowadzenie polityki oraz strategii informacyjnej, również w zakresie public relations;
 2. dbanie o spójność polityki informacyjnej;
 3. pozyskiwanie bieżących informacji dla mieszkańców w sprawach miasta;
 4. prowadzenie oficjalnych profili na portalach społecznościowych;
 5. prowadzenie działań zmierzających do kreowania pozytywnego wizerunku miasta;
 6. współpraca z przedstawicielami środków masowego przekazu;
 7. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz miejskimi spółkami w zakresie promocji miasta;
 8. archiwizowanie materiałów prasowych dotyczących pracy Urzędu;
 9. archiwizowanie materiałów fotograficznych dotyczących pracy Urzędu;
 10. kreowanie pozytywnego wizerunku Urzędu m.in. poprzez prowadzenie i redagowanie internetowej strony Urzędu;
 11. organizowanie konferencji prasowych lub innych form kontaktów organów miasta
  z mediami;
 12. prowadzenie działań promocyjnych poprzez uczestnictwo w imprezach targowych, przygotowywanie i prowadzenie kampanii promocyjnych, opracowanie materiałów
  i wydawnictw informacyjnych i promocyjnych, a także ich dystrybucja w zakresie zadań biura;
 13. prowadzenie dokumentacji materiałów promocyjnych;
 14. analizowanie i monitorowanie skuteczności prowadzonych działań promocyjnych;
 15. współpraca przy realizacji działań dotyczących współpracy z miastami partnerskimi oraz regionami zagranicznymi;
 16. wdrażanie jednolitego systemu identyfikacji miasta;
 17. współpraca przy prowadzeniu konsultacji społecznych oraz budżetu obywatelskiego;
 18. opracowanie raportu o stanie miasta przy współpracy z komórkami organizacyjnymi.
 1. W ramach Biura Komunikacji Społecznej i Promocji funkcjonuje samodzielne stanowisko Rzecznika Prasowego podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta. Rzecznik prasowy jest jednocześnie bezpośrednim przełożonym pracowników Biura Komunikacji Społecznej i Promocji.
Wytworzył:
Udostępnił:
Węgrzynowski Krzysztof
(2019-03-06 08:23:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Węgrzynowski Krzysztof
(2020-06-05 07:55:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki