Ewidencja obiektów świadczących usługi noclegowe nie podlegających kategoryzacji

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego przypomina, że nazwy rodzajów i oznaczenia kategorii obiektów hotelarskich: „hotel”, „pensjonat”, „kemping”, „dom wycieczkowy”, „schronisko młodzieżowe”, „schronisko” – podlegają ochronie prawnej i mogą być stosowane wyłącznie w odniesieniu do obiektów hotelarskich w rozumieniu art. 36 i 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach hotelarskich oraz  usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1553 z późn. zmianami).
Marszałek województwa - właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego dokonuje zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów, nadaje kategorię oraz prowadzi ich ewidencję. Zaszeregowanie obiektu hotelarskiego następuje na wniosek przedsiębiorcy podejmującego świadczenie usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim.
Inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie nie podlegające zaszeregowaniu (kategoryzacji), należy zgłaszać do ewidencji urzędu gminy ze względu na miejsce położenia obiektu (niezależnie od ewidencji działalności gospodarczej). W przypadku obiektów położonych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, ewidencję prowadzi Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim działający pod adresem ul. P.O.W. 10/16,  97-200 Tomaszów Mazowiecki, (tel. 44 724 23 11).
W związku z powyższym, podmioty świadczące usługi hotelarskie, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego obowiązane są do niezwłocznego złożenia wniosku o wpis obiektu do ww. ewidencji do Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim lub zaprzestanie świadczenia ww. usług.
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 601 § 4 pkt. 2, 2a i 3 Kodeksu wykroczeń, kto świadcząc usługi hotelarskie używa nazw rodzajowych lub określenia kategorii obiektów hotelarskich bez decyzji uprawnionych organów lub niezgodnie z decyzją, albo używa oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego, bądź wbrew obowiązkowi, świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji – podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.’
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych i danych podmiotów zgłoszonych do ewidencji obiektów noclegowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim pod adresem: dostępna tutaj.

Pliki do pobrania:

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zgłoszenie zmiany we wpisie.docx
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 15 KB
Wytworzył:
Małgorzata Wróblewska
Udostępnił:
Pacek Marek
(2019-04-01 01:08:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Węgrzynowski Krzysztof
(2023-06-15 13:25:16)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 1 - Opis obiektu.doc
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 49 KB
Wytworzył:
Małgorzata Wróblewska
Udostępnił:
Pacek Marek
(2019-04-01 01:08:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 2 - Deklaracja minimalnych wymagań.docx
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 20 KB
Wytworzył:
Małgorzata Wróblewska
Udostępnił:
Pacek Marek
(2019-04-01 01:08:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wniosek o zakończenie usług.docx
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 14 KB
Wytworzył:
Małgorzata Wróblewska
Udostępnił:
Pacek Marek
(2019-04-01 01:08:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Węgrzynowski Krzysztof
(2023-06-15 13:25:12)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów.docx
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 16 KB
Wytworzył:
Anna Suska
Udostępnił:
Pacek Marek
(2019-04-01 01:08:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Węgrzynowski Krzysztof
(2023-06-15 13:25:08)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Klauzula informacyjna.docx
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 17 KB
Wytworzył:
Małgorzata Wróblewska
Udostępnił:
Pacek Marek
(2019-04-01 01:08:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
Pacek Marek
(2019-01-10 11:55:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pacek Marek
(2019-04-10 08:21:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki