☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Panna na niedĹşwiedziu

Wtorek 06.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

AKCYZA

Zwrot podatku akcyzowego:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien:

- w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,

- w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi:

132,00 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

48,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej (gruntów odłogowanych) oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła w pierwszym lub drugim terminie danego roku dołączając do wniosku dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wystawiony na siebie jednorazowo w danym roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2022 r., poz. 2832), stawka zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego w 2023 r. wynosi 1,20 zł.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 3-28 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  • 2-31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

gotówką w kasie urzędu, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Zwrot podatku akcyzowego dokonywany na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 846) jest programem pomocowym o numerze SA.102886 (2022/X)

WZÓR WNIOSKU O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

OŚWIADCZENIE SKŁADANE W CELU PRZYZNANIA POMOCY PUBLICZNEJ (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z uwzględnieniem stawki minimalnej określonej w Dyrektywie 2003/96/WE).

OŚWIADCZENIE (RODO) składane wraz z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Informację na temat zwrotu podatku akcyzowego można uzyskać w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, bud.A, pok. 8 lub telefonicznie: 44 724 23 11 wew. 308, 309.

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Bąkowska
(2019-01-10)
Udostępnił:
Bąkowska Małgorzata
(2019-01-10 14:06:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Bąkowska Małgorzata
(2023-02-07 11:45:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2582696