Uchwała Nr LXVII/602/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki dla zarządzonych na dzień 21 października 2018r. wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz prezydenta miasta.

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki