UCHWAŁA NR LX/531/2018 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 29 marca 2018 r.w sprawie podziału Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki