UCHWAŁA NR LX/532/2018 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki