Powiadomienia sms

 

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że został wprowadzony sms-owy system powiadamiania:
- podatników o terminie zapłaty zobowiązań lub o powstałych zaległościach z tytułu podatków i opłat, tj. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych, dzierżawy, wieczystego użytkowania, itp…
- mieszkańców o wszelkich wydarzeniach kulturalnych, zagrożeniach i innych ważnych terminach oraz interesujących wydarzeniach związanych z naszym miastem i regionem.
 
Osoba, która wyrazi zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu komórkowego w bazie sms Urzędu Miasta Tomaszowa Maz., będzie otrzymywać krótkie, bezpłatne wiadomości tekstowe w formie sms:
- przypominające o terminie płatności posiadanych zobowiązań (nie wcześniej niż na 7 dni przed upływem terminu płatności) a w przypadku wystąpienia zaległości (w terminie nie później niż 10 dni po upływie terminu płatności),
- informujące o ważnych terminach, różnego rodzaju interesujących wydarzeniach związanych z miastem i regionem oraz ostrzeżeniach przed zagrożeniami.
 
Jeżeli zobowiązany ureguluje zaległość w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości tekstowej (sms), to uniknie zapłaty kosztów upomnienia.
 
Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zachęca i serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do wypełnienia oświadczenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie numeru telefonu komórkowego do celów wysyłania powiadomień.
 
 Druk oświadczenia do wypełnienia można pobrać w Kancelarii oraz Informacji, Budynek A, we wszystkich wydziałach Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, lub ze strony internetowej - DRUK DO POBRANIA
 
Wypełniony druk niniejszego oświadczenia należy złożyć w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, ul. P.O.W. 10/16; 97-200 Tomaszów Mazowiecki, w godzinach pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7.30 – 15.30, środa w godz. 7.30 – 17.00, przesłać pocztą (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) lub za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP.
 
Uwaga: oświadczenia przesłane za pośrednictwem e-maila nie będą akceptowane.
 

 

Wytworzył:
Alicja Wojewódzka
(2016-10-28)
Udostępnił:
Wojewódzka Alicja
(2016-10-28 16:22:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Bąkowska Małgorzata
(2021-01-28 09:17:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki