Uchwała nr XXII/220/2016 Rady Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego do roku 2030

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki