Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej (WLDG)

Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej

44 726 25 09

dyrektor Beata Gamrot

Do zadań Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej należy w szczególności:

 1. prowadzenie i aktualizacja rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców;
 2. rejestracja zameldowania i wymeldowania w rejestrze PESEL lub w rejestrze zamieszkania cudzoziemców;
 3. nadawanie numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów;
 4. wydawanie zaświadczeń i udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców, z Rejestru Dowodów Osobistych oraz z dokumentacji związanej
  z dowodami osobistymi;
 5. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie o zameldowanie, wymeldowanie, uchylenie czynności materialno-technicznej zameldowania;
 6. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych, przyjmowanie zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodów osobistych, wydawanie dowodów osobistych oraz prowadzenie i aktualizacja dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz archiwum dowodów osobistych;
 7. prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców oraz przygotowywanie i sporządzanie spisów wyborców;
 8. uczestniczenie w pracach dotyczących przeprowadzania wyborów i referendów;
 9. wykonywanie całokształtu zadań związanych z obsługą Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 10. wydawanie zaświadczeń dotyczących okresów prowadzonej działalności gospodarczej z archiwalnej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta;
 11. prowadzenie postępowań w zakresie licencji na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób taksówką osobową;
 12. realizowanie zadań zleconych gminom w oparciu o ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Pązik Łukasz
(2016-02-17 14:02:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Węgrzynowski Krzysztof
(2020-06-05 07:47:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki