☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Panna na niedĹşwiedziu

Poniedziałek 23.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Proponowany porządek obrad sesji na dzień 22 grudnia 2015 roku

 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku obrad XX sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia
  26  listopada 2015 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016 - 2025”:

a)            przedstawienie projektu uchwały;

b)           przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu     
uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  
Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016 – 2025”;

c)            dyskusja;

d)           głosowanie.

 1. Wystąpienie Prezydenta Miasta w sprawie projektu „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2016 rok”.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2016 rok”:

a)                 przedstawienie projektu uchwały;

b)           przedstawienie opinii i wniosków Komisji Budżetu i Działalności 
           Gospodarczej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego;

c)           przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu
           uchwały w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa           
           Mazowieckiego na 2016 rok”;

d)          przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej          
           możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu miasta          
           Tomaszowa Mazowieckiego w 2016 roku;

e)           przedstawienie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie opinii i wniosków 
           komisji oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej;

f)            dyskusja;

g)           głosowanie.

 1. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr VIII/47/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie udzielenia
  w 2015 roku pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację inwestycji drogowych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2015 rok”.
 3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr VI/25/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 – 2022”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają
  z upływem roku budżetowego 2015.

11.  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2018.

12.  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na 2016 rok.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy parkowi w Tomaszowie Mazowieckim.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej
  w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Dworcowej 54.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej
  w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Chopina 76.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych
  w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Na Skarpie nr 57, 59, 61 i 63.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu darowanej nieruchomości położonej
  w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Tadeusza Kawki na rzecz Powiatu Tomaszowskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na 2016 rok.
 8. Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2016 rok.
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych  w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki za rok szkolny 2014/2015.
 10. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami
  oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 11. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej
  i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
 12. Interpelacje i wnioski radnych.
 13. Korespondencja i sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Miejskiej.

 

Wytworzył:
Halina Chyra
(2015-12-09)
Udostępnił:
Kaczkowski Paweł
(2015-12-09 08:32:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaczkowski Paweł
(2015-12-15 10:12:54)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2408716