☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 22.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Proponowany porządek obrad sesji na dzień 29 października 2015 roku

 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku obrad XVIII sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
  z dnia 24 września 2015 roku.

      Część I sesji

4.1.Wręczenie nagród zawodniczkom Uczniowskiego Klubu Sportowego     „VICTORIA” za zdobycie II miejsca w Pucharze ZPRP Młodziczek 2015;

4.2.Wręczenie nagród zawodnikom Klubu Sportowego „LECHIA” za zdobycie      Mistrzostwa Polski w Mini Siatkówce w dwójkach.

Część II sesji - merytoryczna

 1. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Oskara Langego (droga powiatowa 4340E).
 3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2015 rok”.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr VI/25/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 – 2022”;
 5. Rozpatrzenie sprawy dotyczącej wyboru ławników sądów powszechnych.

1)      Stanowisko zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

2)      Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (dot. P. Zbigniewa Sz.);

      3) Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (dot. P. Wojciecha J.);

      4) Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (dot. P. Jadwigi K.);

      5) Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (dot. P. Renaty Katarzyny M. Sz.);

      6) Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (dot. P. Jacka K.);

7) Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (dot. P. Haliny S.).

      8)  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej;

9) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach       ławników do sądów powszechnych;

10) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r.
do 2019 r.;

11) Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników.

 

10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXXVI/317/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych
w Tomaszowie Mazowieckim oraz wysokości stawek opłat za parkowanie
w tej strefie i sposobu ich pobierania.

11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXI/263/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowisk miejskich zlokalizowanych
na Placu Gabriela Narutowicza oraz przy ulicach Mazowieckiej i Akacjowej
w Tomaszowie Mazowieckim.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej
  w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy J.U. Niemcewicza.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej
  w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Północnej (dot. Północnej nr 55-61).
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej
  w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Północnej (dot. Północnej nr 27-33).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej
  w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Spalskiej – Kamiennej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej
  w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Nowy Port nr 39.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/405/05 roku z dnia
  2 września 2005 roku w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Oskara Lange położonej
  w Tomaszowie Mazowieckim.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim.
 9. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
  z kadencji 2014 – 2018 za miesiąc grudzień 2014 i I półrocze 2015 roku.
 10. Informacja o wynikach głosowania na pozytywnie zweryfikowane projekty złożone w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2016.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
  o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych.
 12. Informacja Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych.
 13. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami
  oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 14. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej
  i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
 15. Interpelacje i wnioski radnych.
 16. Korespondencja i sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej.
Wytworzył:
Halina Chyra
(2015-10-26)
Udostępnił:
Kaczkowski Paweł
(2015-10-26 14:20:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Kaczkowski Paweł
(2015-10-26 14:25:52)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 18466297