☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 22.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Proponowany porządek obrad sesji z dnia 29 kwietnia 2015r.

Proponowany porządek obrad IX sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego zwołanej
na dzień 29 kwietnia 2015 roku (środa) o godz. 11.00   w sali obrad (nr 22) Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. przy ul. POW 10/16
 
1.    Otwarcie sesji i powitanie zebranych.

2.    Przedstawienie porządku obrad IX sesji Rady Miejskiej.

3.    Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 25 marca 2015 roku.

4.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkolnego w Tomaszowie Mazowieckim;

5.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim;

6.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim;

7.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim;

8.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim;

9.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim;

10.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki;

11.    Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/123/03 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz nadania Statutu;

12.    Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Ośrodka Kultury „Tkacz” w Tomaszowie Mazowieckim, Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, Miejskiego Ośrodka Kulturyw Tomaszowie Mazowieckim oraz Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim;

13.    Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Cmentarza Miejskiego przy ul. Dąbrowskiej w Tomaszowie Mazowieckim.

14.    Podjęcie uchwały w sprawie opłat za usługi cmentarne na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej w Tomaszowie Mazowieckim.

15.    Podjęcie uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;

16.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych
w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Marii Skłodowskiej – Curie 10 i ulicy Staszica 13 – 17.

17.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim”.

18.    Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicą Opoczyńską a terenami kolejowymi;

19.    Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum – rejonu Placu Kościuszki i Alei Marszałka Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim;

20.    Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszowa Mazowieckiego;
21.    Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego do Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia „Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2016”;

22.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Spraw Społecznych i Rodziny Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego;

23.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego;

24.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim;

25.    Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej;

26.    Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014;

27.    Apel w sprawie poparcia inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości o podjęcie natychmiastowych działań naprawczych w rolnictwie;

28.    Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

29.    Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.

30.    Interpelacje i zapytania radnych.

31.    Korespondencja i sprawy różne.

32.    Zamknięcie obrad IX sesji Rady Miejskiej.

Wytworzył:
Edyta Wieteska
(2015-04-23)
Udostępnił:
Pawlak Leszek
(2015-04-23 09:50:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pawlak Leszek
(2015-04-23 10:12:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 18466297