☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Herb Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Panna na niedĹşwiedziu

Piątek 02.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

proponowany porządek obrad sesji z 25 marca 2015 roku

Proponowany porządek obrad sesji VIII Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego  zwołanej na dzień 25 marca 2015 roku (środa) na godz. 12.00
  w sali obrad (nr 22) Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. przy ul. POW 10/16
    

1.    Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
2.    Przedstawienie porządku obrad VIII sesji Rady Miejskiej.
3.    Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia
25 lutego 2015 roku.
4.    Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu tomaszowskiego w 2014 r.  
5.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2015 rok”.
6.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr VI/25/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 – 2022”.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2015 roku pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację inwestycji drogowych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Edwarda nr 35.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Na Skarpie nr 98 i ul. Na Skarpie nr 92.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Na Skarpie nr 94, ul. Na Skarpie nr 96, ul. Edwarda 41/43.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015”.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie usunięcia tablic pamiątkowych w Tomaszowie Mazowieckim.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Tomaszowskiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/161/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/285/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
na obszarze Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim.
18.    Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim za rok 2014.
19.    Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Systemu Wspierania Aktywności Seniorów na lata 2009 – 2015 „Tomaszów dla Seniorów” za rok 2014.
20.    Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
21.    Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
22.    Interpelacje i zapytania radnych.
23.    Korespondencja i sprawy różne.
24.    Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Miejskiej.
 

Wytworzył:
(2015-03-18)
Udostępnił:
Pawlak Leszek
(2015-03-20 19:02:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pawlak Leszek
(2015-03-20 20:18:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2581626