☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 22.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Proponowany porządek obrad

VII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. na dzień 25 lutego 2015 roku (środa) o godz. 12.00 w sali obrad (nr 22) Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. przy ul. POW 10/16 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
2.Przedstawienie porządku obrad VII sesji Rady Miejskiej.
3.Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 28 stycznia 2015 roku.
4.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Nowy Port nr 48.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. św. Antoniego nr 65/67.
6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Warszawskiej nr 70, ul. Warszawskiej nr 68, 68A i 68B.
7.Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich” za 2014 rok.
8.Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2015” za 2014 rok.
9.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2014 rok.
10.Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015” za 2014 rok.
11.Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2016” za 2014 rok.
12.Apel w sprawie poparcia inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” i Polskiej Ziemi.
13.Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
14.Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
15.Interpelacje i wnioski radnych.
16.Korespondencja i sprawy różne.
17.Zamknięcie obrad VII sesji Rady Miejskiej.

Wytworzył:
Edyta Wieteska
Udostępnił:
Pacek Marek
(2015-02-18 15:27:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pacek Marek
(2015-02-18 15:29:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 18466297