Rada Nadzorcza Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2014 rok.

Rada Nadzorcza
Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Maz.
Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert
na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2014 rok.

Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Spółki w Tomaszowie Maz.
ul. Warszawska 109/111 do dnia 20 października 2014r.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:


"Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2014r."

Oferta powinna zawierać zaświadczenie o wpisie na Krajową Listę Biegłych Rewidentów, doświadczenie – referencje i informacje o podmiocie, proponowaną cenę wykonania usługi, projekt umowy.
Wymagany termin przeprowadzenia badania – 20 marca 2015r.
Bliższe informacje na temat Spółki można uzyskać pod numerem telefonu (44) 723-75-71.

Wytworzył:
Zbigniew Kowalski
(2014-09-24)
Udostępnił:
Pacek Marek
(2014-09-25 15:21:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pacek Marek
(2014-09-29 11:49:55)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki