OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - na dostawę pięciu sztuk używanych autobusów przeznaczonych do komunikacji miejskiej w tym 3 szt. marki MAN A 78 i 2 szt. marki Neoplan N 4411w formie leasingu operacyjnego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Na dostawę pięciu sztuk używanych autobusów przeznaczonych do komunikacji miejskiej w tym 3 szt. marki MAN A 78 i 2 szt. marki Neoplan N 4411w formie leasingu operacyjnego

dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

( znak sprawy 1/ZP/2014 )
 

Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe) dostawę pięciu sztuk używanych autobusów przeznaczonych do komunikacji miejskiej w tym 3 szt. marki MAN A 78 i 2 szt. marki Neoplan N 4411w formie leasingu operacyjnego ( znak sprawy 1/ZP/2014 )

1. Ofertę należy złożyć do dnia 19.08.2014r. do godz. 10.00 w sekretariacie

Spółki w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Warszawska 109/111.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.08.2014r. o godz. 10.15.

3.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebrać w siedzibie Spółki (pokój nr 3) lub na stronie internetowej: www.tomaszow-maz.eu (BIP Zamówienia Jednostek Organizacyjnych podległych Urzędowi Miasta).

4. Ocena ofert – waga kryteriów:   CENA – 100%.

5. Upoważniony do kontaktowania się z Oferentami :

Z-ca Dyrektora ds. Techn. - Eksploatacyjnych  – Andrzej Przybysz,

tel. 44-723-73-42 wew. 23.,fax: 44- 723 – 74 – 42,

e-mail: mzk@tomaszow-maz.pl

6. MZK w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Prezes

Jarosław Jopek

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku 2014-08-13 wyjasnienie Nr 1.doc
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 72 KB
Wytworzył:
Andrzej Przybysz
Udostępnił:
Pacek Marek
(2014-08-13 14:55:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku 2014-08-13 wyjasnienie Nr 2.doc
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 71 KB
Wytworzył:
Andrzej Przybysz
Udostępnił:
Pacek Marek
(2014-08-13 14:55:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie_20140807.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 256 KB
Wytworzył:
Zbigniew Kowalski
Udostępnił:
Pacek Marek
(2014-08-07 13:19:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku SIWZ TM 4 autobusy, zał 1, 2, 3.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Zbigniew Kowalski
Udostępnił:
Pacek Marek
(2014-08-07 13:19:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zał Nr 4 do SIWZ wymagania techniczne_20140807.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 239 KB
Wytworzył:
Zbigniew Kowalski
Udostępnił:
Pacek Marek
(2014-08-07 13:19:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zał Nr 5 do SIWZ warunki umowy leasingu_20140807.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 429 KB
Wytworzył:
Zbigniew Kowalski
Udostępnił:
Pacek Marek
(2014-08-07 13:19:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zał Nr 6 wzór kolorystyki dla autobusu Man A 78 .jpg
Typ pliku: JPG, Rozmiar: 258 KB
Wytworzył:
Zbigniew Kowalski
Udostępnił:
Pacek Marek
(2014-08-07 13:19:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku załczniki w wersji edytowalnej spakowane.rar
Typ pliku: DEFAULT.ICON, Rozmiar: 38 KB
Wytworzył:
Zbigniew Kowalski
Udostępnił:
Pacek Marek
(2014-08-07 14:58:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Zbigniew Kowalski
(2014-08-07)
Udostępnił:
Pacek Marek
(2014-08-07 13:27:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pacek Marek
(2014-08-07 13:28:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki