Środowisko, gospodarka odpadami, zaopatrzenie w energię