NazwaTypDataOperacja
Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiegoel. menu2020-02-25MODYFIKACJA
Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiegoel. menu2020-02-25MODYFIKACJA
Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz określenia sezonu kąpielowego.el. menu2020-02-25MODYFIKACJA
Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiegoel. menu2020-02-25MODYFIKACJA
Wyniki z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim".el. menu2020-02-25MODYFIKACJA
Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiegoel. menu2020-02-25MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE Nr 377/2018 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii adaptacji do zmian klimatu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego do roku 2025 z perspektywą do 2030.el. menu2020-02-25MODYFIKACJA
Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiegoel. menu2020-02-25MODYFIKACJA
ZARZĄDZENIE Nr 149/2018 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Usytuowania ławek na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego"el. menu2020-02-25MODYFIKACJA
Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiegoel. menu2020-02-25MODYFIKACJA
Wyniki konsultacji społecznych dotyczących Strefy Płatnego Parkowania w Tomaszowie Mazowieckimel. menu2020-02-25MODYFIKACJA
Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiegoel. menu2020-02-25MODYFIKACJA
Wyniki konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw: ul. Oskara Lange i ul. Teodora Duracza w Tomaszowie Mazowieckimel. menu2020-02-25MODYFIKACJA
Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiegoel. menu2020-02-25MODYFIKACJA
Wyniki konsultacji społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Konstytucji 3 Maja w Tomaszowie Mazowieckim.el. menu2020-02-25MODYFIKACJA
Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiegoel. menu2020-02-25MODYFIKACJA
Konsultacje z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/161/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckimel. menu2020-02-25MODYFIKACJA
Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiegoel. menu2020-02-25MODYFIKACJA
Konsuntacje w sprawie powołania Tomaszowskiej Rady Seniorów i nadania jej Statutuel. menu2020-02-25MODYFIKACJA
Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiegoel. menu2020-02-25MODYFIKACJA

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>