Ogłoszenie i regulamin dotyczący drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 71, o pow.1186m2, działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 109 w obr.6, dla której prowadzona jest księga wieczysta PT1T/00001753/9