Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2021-2030