Uchwały XXXIX sesji Rady Miejskiej z dn. 15.04.2009